Osoby niepełnosprawne, ze względu na swój stan zdrowia fizycznego lub psychicznego, mają możliwość skorzystania z odpowiednich przywilejów, które ustanowione są w prawie drogowym. Choć obowiązek uzyskania prawa do jazdy jest w przypadku tych osób tak samo wymagający, jak wszystkich innych, w momencie uzyskania uprawnień, osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pewne ułatwienia w codziennym korzystaniu z dróg w Polsce.

 

Karta parkingowa jako niezbędny atrybut osoby niepełnosprawnej

Osoba z oświadczeniem o niepełnosprawności ma obowiązek zawnioskowania o stosowną kartę parkingową. To na podstawie tego dokumentu, uprawniony do przywileju kierowca będzie posiadał stosowne potwierdzenie tego stanu. Karta parkingowa może zostać wyrobiona w Starostwie Powiatowym, a koszt jej wyrobienia wynosi obecnie 25 złotych. By wniosek o kartę parkingową był kompletny, należy dołączyć również zdjęcie, które pojawi się na dokumencie oraz stosowne zaświadczenie o niepełnosprawności. W momencie uzyskania dokumentu osoba niepełnosprawna ma prawo do korzystania ze specjalnie oznaczonych miejsc parkingowych przy urzędach, supermarketach oraz wielu innych miejscach, w których powszechne jest parkowanie pojazdów. Co istotne, taki dokument uprawnia nas do skorzystania z powyższych miejsc nie tylko na terenie Polski, ale również na terenie innych Państw Unii Europejskiej. Istotne jest jednak, by karta parkingowa była ułożona na przedniej szybie, w widocznym miejscu. Dzięki temu podczas kontroli nie poniesiemy żadnych konsekwencji z tytułu parkowania na miejscu parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.

 

Znaki drogowe, które nie nakładają obowiązku stosowania się przez osoby niepełnosprawne

Oprócz przywileju związanego ze specjalnymi miejscami do parkowania, osoby niepełnosprawne nie muszą stosować się do pewnych konkretnych znaków drogowych. Wśród znaków drogowych bez obowiązku stosowania się, wyróżnić można zakaz ruchu w obu kierunkach, zakaz wjazdu autobusów, zakaz wjazdu motocykli, zakaz wjazdu motorowerów, zakaz postoju, oraz strefa ograniczonego postoju, Jak widać więc, owe znaki nie wpływają w znaczny sposób na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, jednak w dużym stopniu mogą wspomóc osoby niepełnosprawne w dotarciu do miejsca, do którego dążą.

 

Pasy bezpieczeństwa

Osoby niepełnosprawne ze stosownym zaświadczeniem nie mają również obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa. Do tego jednak niezbędne jest orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa. Tego typu orzeczenie jest również wydawane kobietom w zaawansowanej ciąży. W momencie, gdy osoba niepełnosprawna porusza się w pojeździe bez zapiętych pasów, nie posiadając jednocześnie powyższego orzeczenia, może zostać ukarana stosownym mandatem.

Jak widać powyżej, osoby niepełnosprawne posiadają pewne konkretne przywileje, które wspomagają je w korzystaniu z ruchu drogowego. Są to jednak raczej przywileje, które w żaden sposób nie wpływają na bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych i innych użytkowników drogi, a mają za zadanie ułatwić im korzystanie z ruchu drogowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *