Z punktu widzenia formalnego uzyskanie prawa jazdy jest procedurą nieskomplikowaną i dostępną dla każdego. Warunki przystąpienia do egzaminu oraz zasady kierujące kursem i samym egzaminem są jednolite dla wszystkich firm je organizujących, na terenie całego kraju. Od wielu lat zniesiona jest rejonizacja i można przygotowywać się do egzaminu w dowolnym ośrodku i tam go zdawać.

 

Po pierwsze: badania lekarskie

 

Każdy chętny do uzyskania prawa jazdy musi wykonać specjalistyczne badanie u lekarza medycyny pracy, który ma prawo wydawać pozwolenia na prowadzenie pojazdów określonej kategorii. Koszt takiego badania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia jest jednakowy na obszarze całego kraju.

 

Po drugie: składanie dokumentów

 

Mając w ręku zaświadczenie lekarskie należy udać się Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta lub Urzędu Dzielnicy i tam złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Aby taki wniosek został rozpatrzony pozytywnie należy posiadać przy sobie:

  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy
  • kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
  • dowód osobisty lub paszport oraz zaświadczenie o adresie zameldowania w przypadku dokumentów tożsamości nieposiadających tych informacji
  • w przypadku osób jeszcze niepełnoletnich niezbędne jest zaświadczenie od rodziców wyrażające zgodę na rozpoczęcie kursu oraz wydanie prawa jazdy, trzeba tylko pamiętać, że takie zaświadczenie rodzic musi podpisać w obecności urzędnika

 

Po trzecie: PKK

 

Jeżeli wszystkie dokumenty zostały zaakceptowane przez urzędnika, w tym samym urzędzie petent otrzymuje numer PKK, czyli elektroniczny numer kierowcy. Pod tym numerem kryją się wszystkie dane identyfikacyjne przyszłego kierowcy. Bez tego tzw. Profilu Kierowcy nie można przystąpić do kursu teoretycznego. Numer PKK jest również niezbędny do zapisania się na egzamin z prawa jazdy. Numer PKK najczęściej wydawany jest od ręki, w niektórych urzędach trzeba na niego poczekać.

 

Po czwarte: kurs na prawo jazdy

 

Kurs przygotowujący do egzaminu składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Na część pierwszą składa się 30 godzin lekcyjnych szkolenia teoretycznego, przy czym 4 godziny zajmuje kurs teoretyczny i praktyczny z zasad udzielania pierwszej pomocy. Po zakończeniu części teoretycznej można przystąpić do zajęć praktycznych, na które składa się kolejnych 30 godzin, tym razem zegarowych, jazdy po mieście. W tym czasie kursant musi spędzić co najmniej 4 godziny na drogach poza obszarem zabudowanym, w tym takich, gdzie można rozwinąć prędkość powyżej 70 km/h.

Na koniec kursu kursant musi zdać egzamin wewnętrzny z obu części szkolenia. Jeżeli egzamin wewnętrzny zakończy się niepowodzeniem nie trzeba powtórnie przystępować do całego kursu, wystarczy wykupić dodatkowe godziny na szkolenie.

 

Po piąte: egzamin

 

Po zakończeniu sukcesem kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego można przystąpić do egzaminu w wybranym przez siebie WORD. Zapisu można dokonać osobiście lub elektronicznie, ale wcześniej należy go opłacić. WORD ma obowiązek powiadomienia kursanta o dacie egzaminu w okresie 30 dni od daty zgłoszenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *